9 thí sinh thể hiện tài năng trong Đêm 2 CKXH
Chín thí sinh của Đêm 2 ra sức tập luyện trong suốt tuần qua và thể hiện mình như thế nào trong Đêm 2, chúng ta cùng đồng hành với các bạn qua clip sau